8. feb. 2014

Denar ali blaginja

V življenju je mogoče delati za denar ali za blaginjo. Za oboje hkrati redko, če sploh kdo. Razlika se zdi le besedna igra, vendar bi zgodovina razvoja besed verjetno pokazala, da gre pri blaginji za nekaj bolj trdnega, stalnega, trajnega, predvsem pa nekaj vsebinskega. Denar se menja, pretaka, niha v svoji vrednosti in pomenu. Blaginja ostaja in sama sebe vzdržuje. Morda je v blaginji zajet celo širok spekter materialnega in duhovnega, in vsega kar je še vmes in ob strani.
Denar je trda beseda. Blaginja je blaga beseda.
Besede so kultura.