9. sep. 2013

Jezik umetnosti

Jezik umetnosti je morda edina govorica, v katerem se tudi zelo hudi nasprotniki med seboj lahko sporazumejo. Škoda, da ga ne uporabimo večkrat.