10. avg. 2013

Altruizem in egoizem*

1
Altruizem plemenitih dejanj je za družbo vedno dober, za posameznika pa vedno poguben.
Egoizem je vedno poguben za družbo, korist za posameznika pa je le navidezna.

2
Veliko altruistov lahko naredi družbo dobro.
Veliko egoistov ni družba.

3
Trditevi pod 2 ne zanikata trditev pod 1.

*Relativno slab prevod bi bil "širokosrčnost in sebičnost"