16. jul. 2013

Kvadrat števil z zadnjo cifro 5

Poglejte tole: 

52 = 25 (to poštevanko menda znamo iz šole) 

Kaj pa 252  ? Bi šlo, seveda s podpisovanjem, ki ga tu ni mogoče lepo prikazati, zato:


252 = 25 x 25 = 5x20x5 + 5x25 = 500 + 125 = 625


Ampak obstaja še drug način,
in sicer v štirih zelo preprostih stopnjah, ki so prav tako univerzalne kot podpisovanje:


- število 25 fizično razdelimo na cifri 2 in 5

- levo cifro desetice (2) pomnožimo z eno višjo od nje, torej s 3, dobimo 6

- desno cifro enice (5) pomnožimo samo s seboj, kar znamo iz šole, dobimo 25

- 6 in 25 združimo v 625


Enačba zgleda takole: 

252 = 2x (2+1) | 25 = 2x3 | 25 = 6|25 = 625
Magija deluje pri vseh kvadratih števil, ki imajo na koncu 5. Takole:


352 = 3 x (3+1) | 25 = 3 x 4 | 25 = 12|25 = 1225

652 = 6 x (6+1) | 25 = 6 x 7 | 25 = 42|25 = 4225


Kvadrate dvomestnih števil z zadnjo 5 torej z lahkoto računamo na pamet z osnovnošolsko poštevanko.

Mnogi, ki obvladajo množenje do 15 ali celo do 20 (in to je dokaj enostavno, če le malo pomislimo), jim pravilo služi tudi pri kvadratih trimestnih števil do 150 ali 200. Pri tem na levi vzamemo obe cifri skupaj, na desni pa 5. Poglejmo primera:


145= 14x(14+1) | 25 = 14 x 15 | 25 = 210 | 25 = 210|25 = 21025
175= 17x(17+1) | 25 = 17 x 18 | 25 = 306 | 25 = 306|25 = 30625

Poskusite 1352 ali 1052 . Presnečeni boste!