18. nov. 2013

Zavarovana območja ob meji

Zanimivi so zemljevidi zavarovanih območij ali po domače "naravnih parkov" - mnoga ležijo ob državnih mejah. Zdi se, kot bi narodi ali države skušale naravo in njeno ogroženost uporabljati kot obrambo pred tujimi vplivi.
Obstajajo pa tudi primeri, ko se narava oziroma zavarovanje nekega območja narave uporablja za izseljevanje manjšinskih ljudstev. Ker je predhodno pripravljena zakonodaja, po kateri je zavarovano območje lahko e državna last, prihaja do "zakonitega" razlastninjenja. Mednacionalna trenja zato prevladujoči narodi v nekaterih primerih enostavno uporabijo za izrinjanje manjšinskih. Takih primerov ne poznamo le v primerih severnoameriških indijancev ali avstralskih doorodcev. Take domorodce poznamo tudi na območju nekdanje Sovjetske zveze, in nekdaj Vzhodne Nemčije. Prav podobno se dogaja ali se je vsej doslej dogajalo na Škotskem, v Baskiji, in, ne boste verjeli, tudi v Italiji na Tržaskem krasu.