5. nov. 2013

Trije razlogi za moralno držo

V človeku se je poleg drugih lastnosti v teku evolucije razvil tudi etični čut (če gledamo s strani filozofije) ali moralna drža (če gledamo s strani življenjske prakse). Ali je ta razvoj povezan neposredno z razvojem možganov ali miselnosti ali človeškega družbenega življenja ali zaradi popolnoma bioloških razlogov, v bistvu ne vemo. Glede na to, da bi se brodolomec tudi na osamljenem otoku zelo gotovo držal nekih moralnih načel, bi namreč lahko sklepali, da je morala nekaj izvorno biološkega, torej nekaj, kar je nujno za ohranjanje življenja kot biološkega pojava. Pri nekaterih živalih prav tako opažamo nekatere vedenjske vzorce, ki jih nekateri že uvrščajo na področje moralnega ravnanja. Vseeno velja splošno mnenje, da druga živa bitja ne morejo biti nosilci morale in torej ne morejo biti odgovorni za svoje dejanja v humanem smislu.

Zakaj človek drži moralo, čeprav ima v bistvu ves čas tudi občutek, da ga utesnjuje?
Od zunaj gledano gre za (vsaj) tri razloge: zaradi reči, na katero se morala nanaša, zaradi sebe in svojega miru, in zaradi zgleda drugim.
Reč je lahko karkoli, največkrat pa sočlovek neposredno ali rezultati človekovega dela. Torej spoštujemo, kar drugi so, kar mislijo, govorijo ali delajo, kar imajo in kar so kadarkoli ustvarili. To pomeni spoštovati tudi tisto, kar ne poznaš ali ne doumevaš, kar te presega, in tudi tisto, do česar nimaš izoblikovanega odnosa. Seveda pa ne izključuje, da bi imeli mi lastno mnenje ali da ne bi mogli z rečmi vzpostavljati odnosov.
Mir v sebi se kaže kot eden od ciljev življenja posameznika. Tu ne gre za tisti mir, ko se nič ne dogaja, ampak gre za uravnoteženost misli, besed in dejanj - ki pa so same v svoji življenjskosti lahko izredno burne, se med seboj prepletajo, si nasprotujejo, celo ovirajo ena drugo. Zelo na hitro rečeno, ta mir je tek življenja proti smrti, proti dogodku, ki posamezniku predstavlja nedoumljivo spremembo, za življenje (biološko in duhovno, če že hočemo deliti) pa nujen sestavni del in odpiranje možnosti za razvoj (spet biološki in duhovni, če že hočemo deliti).
Zgled je časovna dimenzija moralne drže. Sem bi lahko uvrstili ključne temelje vzgoje na vseh ravneh. Gre za vzdrževanje linije življenja, za odprt časovni prenos iz izkušnje v izkušnjo. Odprtost lahko pomeni tudi, da sami ne ravnamo tako ali se celo z nečem morda ne strinjamo, pa tako ravnamo, ker moramo ali želimo biti zgled. V teh primerih smo sicer nekoliko nekredibilni, ampak to sodi na področje miru v sebi. Če na primer živimo nezdravo, vseeno lahko drugim svetujemo, naj se bolj ravnajo po načelih ohranjanja zdravja. Če nečesa ne znamo, vseeno lahko spodbujemo druge k učenju; in podobno.

Moralne drže so nekoliko odvisne od civilizacije in družbenega okolja. Ob pogledu v zgodovino človeštva pa se kaže, da so si nekatere presenetljivo podobne ne glede na kraj in čas. Očitno pa vse obstajajo zaradi reči, na katere se nanašajo, zaradi notranjega miru posameznika ali zgleda, ki smo ga spoznali za drugim potrebnega.