30. nov. 2013

Obrat idej

Mnoge ideje, morda celo vse, so v osnovi idealne. Zato se jim tudi tako reče. Preblisk, a ne brez podlage v miselnih procesih v človeku in vpetosti v raznolikost odnosov med ljudmi, rečmi in nenazadnje mislimi samimi: tako se rodi. Mnoge ideje razvijejo svoj tek v življenje, v katerem jih zaznavamo, osmišljamo in tudi uporabljamo. Značilno pa se zdi, da ustvarjalci mnogih svojih idej ne znajo ali ne zmorejo spraviti v življenje, sploh pa nimajo sposobnosti ideje izkoristiti v svoj prid.
To namesto njih radi naredijo drugi, najbolj pogosto občudovalci, ki so očarani nad idejo. A ideje so približno tako nevarna reč kot so podatki. Celo orožje postanejo, kadar kljub svoji nevtralnosti ali celo plemenitosti pridejo na pot svojega nasprotja. Globalni primer, ki ga vsi poznamo, je uporaba jedrske energije.
Obrati ali zlorabe idej se ne dogajajo le na svetovni ravni. Dogajajo vsakodnevno, in zdi se čisto nedolžno, namreč takrat, kadar jih občudovalci preveč občudujejo. Očaranosti nad dobro idejo je sicer morda v začetku pomemben in potreben čustveni odziv, vendar mora prerasti v celovitost. Če ostane zgolj čustvo, obstaja ne le nevarnost, ampak kar zanesljivo vodi na pot razočaranja. Na koncu, in to pogosto, so razočarani vsi: ustvarjalci, občudovalci in uporabniki.