22. jun. 2014

Omilitveni ukrepi v naravovarstvu

Naravovarstvo je mlada panoga, in marsikdaj so ljudje v njej prav tako mladi, po znanju, predvsem pa po občutku do narave. To je lahko velika prednost, saj se le tako rojevajo nove ideje, smelost/drznost je v mladosti nekoliko večja, nenazadnje, za mlade se zdi, da znajo bolje misliti na svojo prihodnost, tudi celovito.

Je pa nerodno pri mladosti to, da te kdo hitro obrne. Ista beseda naravovarstveniku pomeni nekaj, gradbeniku drugo, spet drugo občinskemu politiku, in še kaj drugega morda članu neke delovne veleskupine za podnebje pri Združenih narodih. Tako govorimo iste besede, a povsem različne jezike. Še številke so različne.

Omilitveni ukrepi so eden od izrazov, kjer nimamo le težav pri jezikovnem razumevanju, ampak tudi vsebinsko. Namreč, nihče točno ne ve, čemu naj bi služili. Načelno sicer želimo z njimi reševati neko prizadeto naravo, a izkaže se, da vedno rešujemo le tisto naravo, ki smo jo že prizadeli. To je sicer iz izraza "omilitev" razumljivo, ker pač želimo omiliti tisto, kar smo sami nápak povzročili, ampak problem je v tem, da sploh ne vemo, kakšno je bilo prvotno stanje, in niti ne vemo, do katere mere naj gredo omilitveni ukrepi.

Tako se zgodi "kar nekaj" - ali pa nič. Investitor bo mero razumel in zato zniževal proti čimbolj ugodnemu razmerju vložka in dobička (in za taka dejanja ima v rokah vsa pravna sredstva). Naravovarstvnik bo skušal storiti vse za višjo mero, a se izkaže, da nima denarja, ker je (posredno) plačan iz denarja, ki ga prav isti investitor kot davek plača državi. Ker ima poslovanje pri investicijah bistveno daljše izkušnje kot mlado naravovarstvo, "družbena izkušenost" vedno zmaga.

Tako na koncu v najboljšem primeru ostane namesto omilitvenega ukrepa za naravo omilitven ukrep za naravovarstvenika.

http://idejalist.blogspot.com/2013/12/naravovarstvo-se-je-redko-ukvarjalo-z.html
http://idejalist.blogspot.com/2013/10/formalisticno-naravovarstvo.html
http://idejalist.blogspot.com/2013/07/naravovarstvo-kot-druzbeni-dogovor.html
http://idejalist.blogspot.com/2014/01/tehnologija-s-tehnologijo.html