8. jun. 2014

Biološki in humani altruizem

V popularni znanosti so zelo znani primeri staršev, predvsem samic, ki se dobesedno žrtvujejo za svoje potomce. Poznamo tudi veliko primerov, kjer samci takoj po oploditvi poginejo - torej je edini smoter njihovega življenja poskrbeti za nadaljevanje zaroda. Podobno samica orjaške pacifiške hobotnica, ki se samo enkrat zavleče v votlino, kjer zleže jajčeca, iz katerih se razvijejo mlade hobotnice. Samica za mladiče skrbi in jih varuje in se pri tem sploh ne prehranjuje. V votlini obleži in pogine. Pri toplokrvnih vretenčarjih so znani pogosti primeri, ko samice svoje potomce rešijo iz nevarnosti in se pri tem same izpostavijo nevarnostim. Pri tem v večini primerov sicer ne poginejo takoj, v nekaterih obnemorejo in kasneje poginejo zaradi sekundarnih razlogov (npr. v hudem mrazu po reševanju mladiča iz ledeno mrzle vode), v večini primerov pa preživijo in si opomorejo. Značilno obnašanje kaže na to, da odločitev samice ni preprosta, torej da žival takega dejanja ne stori avtomatično. Očitno je tudi, da dejanje ne kaže, da bi osebki dajali prednost lastnemu preživetju, ampak gre očitno za vgrajen naravni mehanizem, ki jih kot posameznike presega: skrb za ohranitev razvojne linije populacije oziroma vrste. Dejansko gre za procese na molekularni ravni genov, ki se na ta način ohranjajo, da se osebek, ki je njihov nosilec, žrtvuje. Lahko bi rekli, da se osebek obnaša altruistično zaradi sebičnosti genskega zapisa.
Nekateri avtorji trdijo, da je tak biološki altruizem (torej genetska sebičnost) nekaj popolnoma drugačnega kot tako imenovani humani altruizem, da so podobni le učinki. Taka trditev v svojem bistvu nekako zanika evolucijsko teorijo. Namreč, če razvoj teče edino v smeri od vzrokov k posledicam, pomeni diametralno nasprotni vzrok altruizmu pri človeku dejansko to, da je prišlo do popolnega obrata pri razvoju. Obrat pa ni značilna lastnost evolucije. Dopustiti velja možnost, da človek deluje altruistično po obeh principih, genetskem in humanem, pri čemer genetski deluje nezavedno, humani pa podzavestno ali zavestno. Ali pa gre dejansko za isti proces.