6. mar. 2013

Tri usmeritve naravovarstva

Od 70-tih let preteklega stoletja se v povezavi z naravovarstvom pričnejo oblikovati tri usmeritve: naravoslovna, upravna in etična. Naravoslovje nam daje odgovor na vprašanje kaj varujemo, uprava se ukvarja z vprašanjem kako varujemo, etika v najširšem smislu nam odgovarja zakaj ali čemu varujemo naravo. Vsaka usmeritev ima svoje metode dela: naravoslovje empirične, uprava operativno‑politične, etika pa skuša nadgraditi stoletja napredujoče humanosti.
Znotraj vsake od treh usmeritev se sicer pojavljajo nasprotja, vendar
je težnja vsake k specifičnemu odgovoru jasno razvidna. Med njimi pa se žal kaže vse večja razsmernost. Odnos naravoslovja in etike do uprave je izrazito sterilen, naravoslovje se na področje etike nikakor se spušča, etične razprave kažejo šibkost osnovnega znanja o naravi, uprava ni sposobna pretvoriti naravoslovnih podatkov v kakovostno naravovarstveno informacijo, etiko pa prepušča akademskim razpravam.
Družba na področju naravovarstva postaja neučinkovita zato, ker na vsa vprašanja, kaj, kako in čemu, ne odgovarja povezano, oziroma zato, ker na vprašanje kaj dobivamo odgovore kako, na vprašanja čemu odgovore kaj, na vprašanja kako pa odgovore čemu.