7. nov. 2012

Uravnoteženost pravic naravePravic narave na biološkem nivoju življenja nikoli ne povezujemo z bitji, pretežno mikroorganizmi, ki so prav tako v človekovi okolici ali celo v človeku, in mu povzročajo neugodje, bolezen ali smrt. Prav nasprotno. S pravnimi sistemi s področja zdravstva smo jih določili za sovražnike.[1] To  je pravica izključno v pomenu pravičnosti kot legalnosti. To je v bistvu jasno izražena krivica do tega dela narave.


[1] Ob tej temi si vrednote odnosa človeka do narave le navidezno nasprotujejo z vredotami humane bioetike in usmiljenja. V praksi si vsekakor ne moremo predstavljati, da bi se odpovedali zdravju. Vendar, pomislimo na razmerje med kurativno industrijo ali popularizacijo zdravstvenih pripomočkov na eni strani in usmerjanje ljudi k dejanskemu zdravju oziroma preventivi. Lahko ugotovimo, da je prizadevanje za uravnotežena kroženja v naravi in vnovično iskanje človekovega mesta v tem kroženju pravzaprav temeljna preventiva za ohranjanje človeka kot posameznika in vrste.