6. nov. 2012

Gostota vesolja

Snov je na subatomarni ravni neverjetno redka. Razdalja med atomskim jedrom in elektronom je enormna: če bi bilo jedro vodikovega atoma veliko kot pomaranča in bi se nahajalo v Ljubljani, bi elektron v primerljivi velikosti konice bucike krožil nekje v Londonu. Vmes pa ni nobene snovi. In vendar sta ta objekta med seboj v odnosu, v zemeljskih razmerah skoraj nerazdružljivo povezana. Ta praznina, v kateri je odnosa za „1000 kilometrov”, objekta pa sta zaradi majhnosti tako rekoč neopazna, je za nas oprijemljiva.