28. jan. 2013

Učenje in šola

Včasih se zdi, da ima šolski sistem samo eno napako. Namesto da bi bila pot mladega človeka v življenje, je šola postala cilj. Otroci se učijo za šolo, namesto za življenje. Cilj učiteljstva je izpolnitev šolskih programov, namesto da bi skozi šolske programe (kakršnikoli že so, vedno je mogoče), izobrazili in vsaj
malo tudi vzgojili otroke za življenje. Vodstvom šolskih sistemov je zgolj za to, da so primerljivi s sosednjimi državami (čeprav te sisteme poznajo le od zunaj, kakor so jim jih v samohvali oni predstavili), oziorma še huje, da so všeč oblasti.
Cilj učenja je življenje.