22. jan. 2013

Ozdravljanje nekulturnega pacienta

Kulturnega obnašanja na ulici, na prireditvi, na spletnem forumu ali drugih spletnih orodjih se ni mogoče naučiti  na ulici ali prireditvi ali na drugem mestu dejanja. Ti prostori so enostavno prezasedeni z vsakodnevno vsakodnevnostjo in sami s sabo
, in ne omogočajo človeku, da bi se vsaj toliko dvignil nad sebe, da bi samega sebe videl - kar bi bil prvi pogoj, da se začne vsaj toliko spoznavati, da bi se lahko odločil za prvi korak.

Kulturnega obnašanja se človek nauči le ob kulturi in njenem ustvarjalnem pogonu, umetnosti. Bolj če je ta umetnost brezčasna, večje možnosti ima nekulturni pacient, da ozdravi.