20. okt. 2015

Nova doba in novo štetje

Nekje je že bilo ugotovljeno, kako nekateri vojskovodje in vladarji svojo vzvišenost poudarijo s številko 1, torej z začetkom let ob začetku takšnega ali drugačnega vladanja.

A včasih se zazdi, da je tisto štetje zgolj fikcija, zgolj trenutni lepotni popravek. Namreč, nobena druga reč se ne začne znova, vsi družbeni procesi ostanejo popolnoma enaki. Tudi, razen čisto ozkega kroga okrog novopečenega "vladarja", ostanejo vsi odnosi v povsem enakih mejah in načinih. Skratka, spremeni se nič. Postopoma je celo tako, da se potem tisti vrh prilagodi večini, saj drugače ne bi mogel obstati, obstanek na vrhu pa je edini cilj vrha tipa "1".

Tako se tudi zdi, da so tisti popravki - čeprav morda celo ljudstvo v primerih demokracije zahodnega tipa pričakuje spremembe - samo in zgolj kulisa. Ali pa prav tu gre za v samo družbo vgrajen mehanizem, s katerim se vsi mi, ki smo del te družbe, ne začasno navdušimo nad morebitnimi spremembami, ampak prav nasprotno: nezavedno se namerno zaščitimo, da ne bi prišlo do sprememb: Naj ima človek svoje štetje let, če že hoče; pomembno je, da mi lahko naprej spimo svojo pot proti zadnji uri.

Vsaka primerjava s spremembami na političnem vrhu v katerikoli državi zahodnega tipa demokracije tu najbrž ne zdrži nobene primerjave. Zdi se namreč, da je huje.