12. dec. 2012

Posebna relativnost

Einsteinova posebna teorija relativnosti pravi, da čas ni absoluten. Kako to preverimo? Predstavljajte si vlak, na katerem otrok meče žogico naravnost navzgor. Žogica seveda tudi pada naravnost navzdol v otrokovo roko. Žogica naredi (hudo poenostavljeno!) v eni sekundi
en meter navzgor, v naslednji sekundi pa en meter navzdol. Potuje torej s hitrostjo 1m/s. Če vlak stoji na postaji, na kateri stoji otrokov prijatelj, je to glede na postajo točno tako. Če pa se vlak pelje mimo postaje s hitrostjo 10m/s, bo prijatelj na postaji videl žogico, ki bo naredila v istih dveh sekundah približno 20m: najprej poševno navzgor, potem pa poševno navzdol. 

Kako je zdaj to, da žoga v istem času 1 sekunde napravi hkrati 1m in še 10m? 

Razmišljamo lahko naprej. Ista žogica se zaradi vrtenja Zemlje v Sloveniji premakne za 320 m v eni sekundi. Ker Zemlja kroži okrog Sonca s hitrostjo 30 km/s, se tako premika tudi ista žogica. Osončje okrog središča Galaksije potuje s hitrostjo okrog 250 km/s. In z njo naša žogica, za katero se nam zdi, da je v eni sekundi prepotovala samo 1 meter. 

Je torej sploh kaj, kar ni relativno? Po dosedanjem znanju in opazovanju trenutnih empiričnih znanosti je nespremenljiva le hitrost svetlobe. Do kdaj?