28. feb. 2015

Je naravovarstvo podobno posiljenemu postu?

Večina religij pozna post, torej odpoved hrani, določenim užitkom, mesu, slabim mislim, besedam in dejanjem. Prvotni namen postnih časov, ramazanov in podobnih obdobij je, da se prečisti telo in duša, da potem sveža spet zaživita v novo pomlad.

Mnoge navade so iz religijskih ali tudi izvornih verskih zavestnih dejanj v sodobnem svetu pridobile nove obleke. Nemalo se jih posti zato, da bi zadostili nekim predpisom. Spet drugi zato, da bi se bolje počutili, ali celo, da bi shujšali. Nemalo jih je, ki svoje odpovedi jasno in glasno razglašajo.

Nič ni narobe s postom. A dejstvo pri postu je, da se na koncu doseže nek cilj, ki je svetlejši, boljši. Torej odrešitev, ponovna pridobitev dobrin, ponovno uživanje, in dobra hrana, vrnitev na prvotno stanje, če hočete.

Mar ni nekaj podobnega pri naravovarstvu? Vsak naravovarstvenik in tudi laična javnost se zaveda, da pri naravovarstvu gre za odpoved. Torej odpoved nekim dobrinam civilizacije, za katere vemo, da kvarno vplivajo na naravo okrog nas, in lahko ogrozijo tudi nas same.

Čeprav se tu podobno kot pri postu zavedamo, da obstaja razlika med mišljenjem in udejanjanjem, dejansko v naravovarstvu še bolj zapadamo istemu principu: če se bomo odpovedovali, nas čaka boljše življenje. Gre torej za cilj, za odrešitev, vstajenje, dobro življenje, ki pa ni zdaj, ampak nekje v prihodnosti, če bomo "upoštevali" pravila.

Pa tak sistem deluje v življenju?

Niti odrekanje zaradi varovanja narave, niti odrekanje hrani ali zabavi nima nobenega smisla, če nima določenega cilja. Vendar pazimo. To ne pomeni, da moramo biti mrtvi, da moramo mrtvičiti, mučiti, varovati za vsako ceno, hrane, naravnih dobrin, uživanja v naravi ipd. Pomeni pa, da moramo biti živi že danes, še posebej zelo živi, saj je le živost normalni del naravnih procesov, tudi posta.
Vsaka neživost je v bistvu nasprotovanje naravi.

***
Obstaja pa še ena dimenzija zgoraj povedanega. Vse te igrice, tudi posiljene poste, ponarejeno naravovarstvo in vse te zadeve so čista izmišljotina točno določene civilizacije, ki je svoje izvore, vključno s pristno vero in odnosom do narave, zabrisala, zahodila, in zdaj to samozahojenost prodaja še drugim predelom sveta. Lahko se je postiti, če veš, da imaš hrano. Lahko se je iti naravovarstvo, če si naravo v stoletjih že vso (milo rečeno) predrugačil, dejansko pa prilagodil samemu sebi.