8. feb. 2015

Odnosi in procesi

Zdi se, da smo v zmaterializiranem svetu povsem pozabili na odnose. Pa ne govorim zdaj o dobrih in slabih odnosih med ljudmi, ampak o vseh odnosih na splošno, od privlačnih sil med planeti in socni po širnem vesolju, elektroni in jedri v nekem atomu, živalmi in rastlinami v ekosistemu, fotoni in črno luknjo, ..., seveda tudi o nekaj-podobnega-telepatiji med ljudmi, ki se dobro razumejo, in smolo, ki jo morda-lahko-povzročamo nekomu, ki ga ne maramo.
Na odnose pravzaprav nismo pozabili kar tako, ampak prav zaradi zmaterializiranosti same. Če bi namreč pogledali svet drugače, na primer, kot preplet raznoraznih procesov, in vsaj začasno odmislili, da svet sestavljajo izključno stvari (atomi, delci, kamni, živali, planeti ...) , bi se nam verjetno odnosi razkrili. Najbrž kar sami od sebe.