20. mar. 2013

Ima danes narava sploh lastno vrednost?

V Zahodni civilizaciji je od renesanse in znanstvenih revolucij naprej narava vse bolj izgubljala svoj pomen kot vrednota, pridobivala pa podobno vzročno‑posledičnega stroja. Vrednost se je ocenjevala zgolj

Rituali in kulti, in okoljska kriza

V nasprotju z okultnim, ki je izmišljotina posameznikov in se kot nekaj‑podobnega‑ritualu pojavlja določeno časovno obdobje, gre pri ritualu za simboliko, ki je izvorno objektivna, in ki človeka presega v biološkem smislu.

19. mar. 2013

Rimski škof Frančišek

La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti.

Ukleščenost človeka v nepozabljanje

Človek ne more uiti misli o samem sebi kot središču sveta. Mar ni to najhujša ukleščenost v vztrajnostni tok narave, da smo v vse znanstvene in religiozne teorije razvoja od prapočela do vrhunca postavili sebe? Tudi v tiste sodobne teorije, ki temu v besedi sicer

16. mar. 2013

Gluhonemost in slepota zahodne znanosti

Jezikoslovci na svetu razlikujejo približno 6000 različnih jezikov, od katerih ima vsak svoje značilnosti, ki se jasno ločijo od drugih. Med njimi obstajajo takšne razlike, da se je treba novega jezika zavestno naučiti

12. mar. 2013

Dobro jutro, evropska sredstva


ali 
Sedem pravil o naddržavnem EU proračunu

Občasno v javnih glasilih vznikne prava evforija o tako imenovanih evropskih sredstvih. Novinarji, ki imajo očitno zelo različno stopnjo vpogleda ali poznavanja vsebine, skušajo bralce prepričati, da gre za temo, ki je izjemno pomembna za rešitev vsesplošne krize Slovenske države. Seveda predvsem gospodarske, kjer

10. mar. 2013

Družbeni korektorji


Družbeni korektorji imajo sposobnost izjemno natančnega opazovanja in dojemanja sveta, predvsem odnosov med rečmi v svetu. Zdi se, da v sebi poznajo prihodnost, ki je sicer nikoli ne napovedujejo.
Sicer živijo navidezno v svojem odmaknjenem svetu, v svojem poklicu, s svojimi bližnjimi, pač na zunaj nič posebnega.

9. mar. 2013

Začetek in konec glasbe

Glasba se začne v molku in konča v poslušanju.
Glavni organ izvajanja glasbe je uho.
Glavni organ za poslušanje glasbe je človekova notranjost.

Gremo v naravo! Spoznavanje.

Zdi se, da se je znanost zelo zapletla in da določevalni ključi postajajo nemogoče in neuporabno komplicirani. A težave s ključi imamo tudi mi, vsakdanji obiskovalci narave. Dokler o neki vrsti beremo v knjigi, primerjamo lastnosti na risbi ali fotografiji ter na spletu, se nam zdi vse logično. Na terenu pa se tako pogosto zaplete

6. mar. 2013

Tri usmeritve naravovarstva

Od 70-tih let preteklega stoletja se v povezavi z naravovarstvom pričnejo oblikovati tri usmeritve: naravoslovna, upravna in etična. Naravoslovje nam daje odgovor na vprašanje kaj varujemo, uprava se ukvarja z vprašanjem kako varujemo, etika v najširšem smislu nam odgovarja zakaj ali čemu varujemo naravo. Vsaka usmeritev ima svoje metode dela: naravoslovje empirične, uprava operativno‑politične, etika pa skuša nadgraditi stoletja napredujoče humanosti.
Znotraj vsake od treh usmeritev se sicer pojavljajo nasprotja, vendar