20. mar. 2013

Ima danes narava sploh lastno vrednost?

V Zahodni civilizaciji je od renesanse in znanstvenih revolucij naprej narava vse bolj izgubljala svoj pomen kot vrednota, pridobivala pa podobno vzročno‑posledičnega stroja. Vrednost se je ocenjevala zgolj na osnovi interesa in nagnjenosti človeka, za katerega je narava postala izključno vir dobrin.