5. apr. 2013

Dobro jutro EU 2014 partnerji


Bistvo EU proračuna v letu 2013 za Slovenijo seveda ni, kako bomo izkoristili še ta (sicer kar velik) ostanek sredstev. Bistvo je, kako se bomo pripravili na proračunsko obdobje, ki se začne 1.1.2014.

Čas neusmiljeno teče in proračun EU je trg denarja, na katerem je treba biti
spreten. Ne gre za tisto vsoto, ki jo prijavitelj pridobi z nekim projektom. In sploh ne gre za tisto vsoto, ki jo vrh naše države vnaprej dogovori. Mnogi tako mislijo. Gre za nekaj bistveno večjega: gre za partnerstva in sinergijo v prostorskem in časovnem smislu. Tu se začne.


V mednarodnih projektih, ki jih poznam od znotraj - verjetno pa ni dosti drugače drugod - je izjemno pogosto opaziti nekakšno dvojnost obnašanja slovenskih partnerjev. Na eni strani hecno sramežljivost na skupnih sestankih. Na drugi strani še bolj hecno napihovanje, kadar smo v svojem krogu. To ni partnerstvo, in to ni zdravo. Niti za slovenskega partnerja, niti za tuje iz "pomembnih" držav, še najmanj za partnerstva. Partnerstvo pomeni preprosto biti normalen, biti kar samo to, kar si: v tistem, kjer si dober, biti dober in v tistem, kjer nisi, dovoliti boljšemu.

EU projekti so sami na sebi izjemno orodje za gradnjo partnerstev. Partnerstvo ne pade z neba. Trdna partnerstva se gradijo zgolj in samo s skupnim delom in kakovostno komunikacijo ob tem delu. Pri tem ni nadrejenih in podrejenih. Tudi vodilni partnerji so samo partnerji. Samo vodijo, to je, samo služijo kot vmesni člen. Zdaj je leto 2013, leto za začetek gradnje novih in širjenje obstoječih EU partnerstev.

Ponovno: ni toliko pomembno, koliko neka partnerska mreža potegne denarja iz skupnega proračuna danes. Pomembno je, koliko bo ustvarila proračuna v prihodnje.