20. sep. 2012

Dolg do narave

Kljub temu, da sta neposredna občutljivost organizmov in smotrnost narave dejansko samolastni moralni vrednoti, in je antropocentrizem mogoče na tej podlagi presegati, je dejstvo, da naravi ne moremo pripisati moralne ali absolutne samolastne vrednosti. Kot vrednota za človeka obstaja zaradi uporabne, estetske in domovinske vrednosti ali vrednosti v smislu netranscendentne svetosti. Naravi ničesar ne dolgujemo.

5. sep. 2012

Zmagovalec zmaga

V družbenopolitičnih procesih volilci očitno ne sledijo vsebini ampak hodijo za zmagovalci. Kdor ljudi
prepriča, da je zmagovalec še preden resnično zmaga, mu je zmaga zagotovljena.