5. sep. 2012

Zmagovalec zmaga

V družbenopolitičnih procesih volilci očitno ne sledijo vsebini ampak hodijo za zmagovalci. Kdor ljudi
prepriča, da je zmagovalec še preden resnično zmaga, mu je zmaga zagotovljena.