2. mar. 2015

Monizem

Monizem je skrajno zagovarjanje neke paradigme.

Na primer naravoslovje trdi, da je vse je izključno iz narave (Narave), in vse je hierarhično sestavljeno: kvarki vplivajo na delce, delci na atome, atomi na molekule, molekule na organele, organeli na celice, celice na tkiva, tkiva na organe, organi na organizme, organizmi na ekosistem, ekosistem na ... ups tu pa se ustavi - ali v primeru, če gre za človeka, že pred ekosistemom. Saj vemo, šele učimo se varovati naravo ...

In obratno: veliki pok vpliva na supernove, celotno Vesolje na galaktične jate, jate na posamezne članice, članice na grupe zvezd, te na svoje članice, zvezde na planete, planetarna konstrukcija na lastnosti na planetu, potem te atmosfere in litosfere na biome in habitate, in ti naprej na bitja, ki jih vsebujejo. ? Gre tudi tu naprej?

Mar ni čudno, da je človek ravno v sredini? Mar nismo tega že presegli, ko smo pa vendar ves duhovni svet - torej prav tistega, ki je, koliko vemo, značilen edino za človeško vrsto - zmaterializirali, "ponaravili"?

Kaj pa če vendarle vse reči v tem znanem vesolju delujejo tako vzajemno, da druga na drugo vplivajo ne glede na človekov način dojemanja?

Antropocentričnost je verjetno najhujša oblika monizma.