17. mar. 2015

Čut za pomoč v vprašalnici

Otroci imajo pristen naravni čut za pomoč bližnjemu, ki ga mnogi, če ne večina ljudi v odrasli dobi izgubi. Ne gre le za pomoč v stiski, in sploh ne za neko profesionalno pomoč - to so pomoči v trdilni obliki, ki je včasih lahko tudi nasilna. Pri otrocih gre samó za tisto preprosto zadevo, ki je v bistvu zajeta v vprašalnici: Je treba kaj pomagati?, ki se dejansko tudi prav lahko udejanji.

V času individualizma žal drug drugega celo spodbujamo, da bi si čim bolj slepili oči pred stisko, čim bolj bežali stran, ne le od potreb in stisk drugih, ampak od kakršnekoli ponudbe, predvsem pa stran od prirojenega otroškega čuta, da je kljub nemoči - in kdo od nas ni nemočen - ponujanje pomoči v vprašalnici dejansko najbolj pristen in odprt korak k najboljši možni pomoči.

Na drugi strani v istem individualizmu igramo pomoč, vsiljujemo takšne oblike, ki jih pomoči potrebni ljudje ne potrebujejo, zaradi katere morda postanejo materialno ali duhovno odvisni, za takšne, v katerih se počutijo še bolj osiromašene, morda celo ponižane.

Individualizem je šel dvakratžal celo tako daleč, da je sprejemanje pomoči na ravni nikalnice, namesto bi ostal na ravni ponižnega otroškega vprašanja.