11. apr. 2016

Razmernostna etika v dejanjuOdnos narava‑človek je načelno nevtralen. Narava deluje po svoje, po principih, ob katerih se je človek razvil kot vrsta in kot človek, in jih danes tudi poimenoval za zakone narave. Ti zakoni so sicer v očeh ljudi absolutni, vendar je ta absolutnost nekoliko dokazljiva le v danem trenutku, v širših časovnih dimenzijah pa nikakor. Prevladujoči stvarnostni pogled na svet onemogoča enakovredno gledanje na procese, ki v svetu potekajo neprestano. Stvarnostni pogled namreč ni nič drugega kot omejitev dojemanja sveta na človekovo percepcijsko zmožnost, vključno z aparati, ki jih je izumil, da si je posamezna čutila ojačal ali signale prevedel v berljivo informacijo. Torej, človek svet izkuša kot pretežno statičen, v katerem se tu in tam kaj zgodi. 

Takoj pa, ko le miselno in le potencialno izstopimo ven iz človekove vsakodnevne izkušnje sveta, vidimo, da se bistveno več v sedanjem "stvarnem" svetu "dogaja", kot pa "je". Celo bit kot ontološko bistvo, in pravzaprav osrednja vsebina celotne filozofije in humanizma, dejansko ni stvar, ampak dogodek; ni samostalnik, ampak morda glagol. V t.i. fizičnem svetu se bolj ali manj jasno razkriva, da od svetlobe in sorodnih pojavov, kjer gre za hkratnost delca‑fotona in fotona‑valovanja, preko dinamičnosti medatomskih in medmolekularnih reakcij, fenomena živosti v celici ali medceličnimi vplivi pri živem organizmu, do pulzirajočih zvezd in t.i. črnih lukenj, gre dejansko za dogajanje, in zelo zelo malo za dejanske oprijemljive stvari. 

Absolutnost, ki jo dojemamo v smislu vidnega sveta, je torej zelo vprašljiva. Zdi se, da Bog sveta ni ustvaril, ampak ga je udejanjil, in stvarstvo je torej bolj dejstvo. Krščanska (in v mnogih drugih verovanjih ni bistveno drugače) "v začetku je bila beseda" v bistvu ne pomeni absolutne besede v statičnem smislu, da je pač neka misel plavala po niču, ampak za proces, za dejavnost, za klic, za vpoklic. In ta beseda se ni učlovečila v statičnega človeka, ampak v živost vsega, seveda tudi človeka, ki to dojema in je z vsem tem vsaj do neke mere – ki pa se prav tako nekoliko giblje – sposoben samorefleksivno zadeve dojemati. 

Človek naravo izkuša kot dobro in kot hudo. Večinoma je celo tako, da naravo običajno zaznamo takrat, ko nas ogroža, torej, kadar in če je hudo. Posebno, če to hudo traja, npr. da smo bolni, da je dolgotrajno mraz ali vroče, da manjka vode ipd. Vsi ti procesi so v naravi povsem običajni, in so bili s stališča naravnih makrodogajanj doslej očitno nujni za razvoj do prostorsko‑časovne točke, na kateri se trenutno nahajamo. In ker se nahajamo, torej tudi smo, in pozitivistično gledano – tako pač gleda večina sveta – je samo dejstvo, da smo, dobro. Dobro pa nikakor ne more biti posledica slabega ali hudega ali celo zla.

Dobrost narave zaznamo bolj kot ne v izbranih trenutkih presenečenj, ki jih v zracionaliziranem svetu hitro uvrstimo na področje romantike ali celo romanticizma, čeprav jih zaznavamo z istimi čutili kot pojave, ki jih obravnava razum. Ti "dobri" občutki nas lahko tudi – zanimivo, niti ne redko – nekoliko negativno prizadenejo, saj večini ljudi porajajo tudi antipod v smislu: zdaj je lepo, da bi le trajalo; a kaj, ko je v življenju precej hudo. Dobrost narave torej zelo težko opredelimo, saj gre za hkratnost tistega, kar dojemamo kot dobro, in onega, kar vsaj do neke mere dojemamo kot zlo. V bistvu bolj dojemamo hkratnost perceptivnega antipoda dobro‑zlo, ki pa je seveda predmet etike. 

Klasična etika, ki dobro in zlo ntančno zna razločevati, tu ne deluje. Nastopi potreba po razmernostni etiki.