16. mar. 2016

Normativne okoljske etikeOdnos med človekom in ostalo naravo je središčna tema človekovega razmišljanja od učlovečenja dalje. S stališča človeka gre pri učlovečenju za dve ločitvi. Prvič se Homo sapiens kot biološka vrsta, ki postane sposobna mišljenja in samozavedanja mišljenja, oddvoji od drugih živalskih vrst. Drugič ta vrsta sama v sebi spozna, da je razdvojena na telesni del, ki ostane v jedru živalski, in duhovni del. Dvojnost človeka že vsaj od antičnih časov povzroča mnoge vsebinske in epistemološke težave, ki si jih posamezne znanstvene in humanistične panoge razlagajo različno. Vse se hkrati zavedajo, da je človek – kot vsako drugo bitje – kljub vsemu v osnovi celovito.

Okoljska kriza, kakor jo danes večinoma razumemo, naj bi bila posledica skrajno načetega odnosa med vrsto Homo sapiens in ostalimi vrstami ter njihovim življenjskim okoljem. Neskladje človekovih dejavnosti z naravnimi procesi povzroča celo take posledice, ki neposredno ogrožajo človeka samega, in to najprej v njegovi telesnosti, posredno pa tudi duhovnosti. Pot do rešitve je torej pot ponovnega vzpostavljanja ustreznih in trajnih odnosov.

Okoljska ali naravovarstvena etika je filozofska disciplina ki preučuje značilnosti odnosov med človekom in ostalo naravo ter skuša ustrezno usmerjati človekova moralna dejanja v odnosu do narave. Kljub sklicevanju na naravoslovje, praktično vse veje te discipline teoretično izhajajo iz stališča, da je okoljska etika nadaljevanje oziroma širitev doslej razvijajoče se humane etike. Posamezni misleci, ki so razmišljali ali še razmišljajo drugače, so praviloma izločeni iz akademskih krogov. Te, normativne okoljske etike sicer tako ostanejo akademsko čiste in metodološko pravilne, vendar se v praksi kažejo kot neučinkovite in zato družbi kljub morebitnim dobrim rešitvam nepotrebne.

Vsi, ki vam je mar za naravo! Ste že kdaj poslušali nasvet kakšnega okoljskega etika? 

Normativi, kakor jih dojema človek, so za tako veliko reč kot je narava, neverjetno premajhni in jih pravzaprav s človeškimi zmožnostmi sploh ni mogoče postaviti. Ker torej ni (smiselnih) normativov, tudi ne more biti normativne etike.

Lahko pa je praktična življenjska etika.