20. nov. 2015

Napačne poteze

Ker svet ni črnobel, ne moremo za nobeno človekovo ali družbeno potezo nedvomno presoditi, ali je pravilna ali napačna. Vsako dejanje se namreč pokaže za takšno ali drugačno šele po določenem času, ko se ob njega postavijo tudi druga sočasna dejanja ali poteze posameznikov ali skupin.
Lahko pa vsak trenutek vemo - in to je v človekovi naravi - ali so odnosi oziroma usmeritve med posameznimi dejanji prav ali neprav.
Zdi se, da smo obravnavo odnosov kot takšnih postavili povsem na stranski tir. Zdi se, da smo sedanjost kot takšno postavili povsem na stranski tir. Na posledice v prihodnosti ne moremo neposredno vplivati. Lahko pa na sedanjost.