17. maj 2014

Slovenia v.d.

Zdi se, da vse več javnih ustanov sploh več ne deluje s polnimi pooblastili, in da celo težimo k takemu stanju. Če gledamo "zgoraj", v politike, vse več direktoratov, služb, oddelkov in drugih nižjih hierarhičnih oblik javne uprave vodijo v.d. ali pooblaščenci. Očitno določevalci že vnaprej pričakujejo zamenjave, in polnih pooblastil sploh nima smisla dajati. Ali pa ni primernih ljudi - oziroma so se primerni ljudje dobro skrili. Podobno nekatere uprave na lokalni ravni, kjer ne tako redko župan določi/izbere/odbere občinskega direktorja, ki je formalno ali še pogosteje neformalno v.d. Omeniti bi veljalo tudi cerkvene ustanove, kjer zdržijo v očitno kar ugodnem položaju vrhovnega vodstva brez polnih pooblastil.

Kaj to pomeni? Za življenje slehernika pravzaprav nič posebnega. Tudi ustanove same na sebi delujejo, vsi posli bolj ali manj tekoče.

Pomembno pa je na treh področjih: pri napredku, pri odnosih z drugimi ustanovami in iz prihodnosti gledano za odgovornost za nazaj. Poglejmo podrobneje. [1] Družba je organizirana tako, da nekdo mora izvesti koordinacijo in iz vseh glav neke ustanove sestaviti skupno glavo, skupno misel, skupno smer, kam naprej. Če tega ni (tudi polno pooblaščeni se radi izognejo tej vlogi ...), tudi ni razvoja. [2] Za odnose z drugimi je pomembno imeti glavo, ki, in ker ta govori "v imenu." Ne moremo se namreč kar vsi vprek pogovarjati, prav tako pa tudi vsi vprek ne moremo, in ne smemo seveda, molčati. Sosed, ki ima hierarhijo odgovornosti postavljeno, tudi od nas pričakuje sogovornika. Če ga ni, se odnosi podirajo. [3] Pri odgovornosti za nazaj ne gre le za poslovno odgovornost, ki je sicer tudi pomembna, ampak predvsem za odgovarjanje, za védenje o tem, kaj se je zgodilo, neka glava mora vedeti, se mora spominjati poslovnih ali drugačnih dogodkov. To je pomembno za graditev zgodovine, iz katere se predvsem učimo o napakah in uspehih.

V državi pa nimamo le oseb, ki so v.d., ampak se vse pogosteje pojavljajo (ali razkrivajo) tudi ustanove, ki tako delujejo. Na primer kdo odgovarja, če reka odplavi legalno zgrajene hiše v poplavnem območju - kdo je bil takrat na vršenju dolžnosti? Ali pa, kdo odgovarja, če šolski sistem proizvaja izobražence z glavo osnovnošolca in družbene vplivneže s ponarejeno maturo? Kaj pomeni stečaj - je to legalni izmik polnim pooblastilom? Je vršenje dolžnosti ali odgovornost do naroda organizirati diplomatske obiske, vabiti tuje državnike, iti kam in v današnji svetovni gospodarski povezanosti znova in znova vključevati slovenska podjetja? Kaj je sploh "dolžnost" v besedni zvezi "vršilec dolžnosti"? Kaj je sploh dolžnost neke ustanove, neke organizacije, če se odmakne od polnih pooblastil?


Največ nesreče imamo v tistih (osebnih in skupinskih) primerih, kjer se hkrati igrata obe igri: kadar ti paše si polno odgovoren, kadar pa so težave, si samo vršilec ...

Želeti si je, da bi bilo tudi pri nas vedno manj ljudi vršilcev odgovornosti (a res vršijo kakšno odgovornost?), oziroma zadosti ljudi s polno odgovornostjo. Formalno, ali tisto, še bolj pomembno, v glavi.

http://idejalist.blogspot.com/2014/05/slovenci-nocemo-kraljev-poskus.html
http://idejalist.blogspot.com/2014/01/odstopljeni-vrsilci-odgovornosti.html