30. maj 2014

Recipročni altruizem

Recipročni altruizem je nihanje altruizma, nekakšna časovna simbioza dveh ali več organizmov, kjer na primer ena populacija/vrsta začasno prepusti mesto drugi, ki je v danih razmerah bolj sposobna preživeti, sama pa se umakne v nekakšno latentno stanje. Čez čas, ko se razmere spremenijo, pa se vloge obrnejo. Pri tem je pomembno, da so v proces vgrajeni mehanizmi preprečevanja medsebojnih goljufij.

Govorimo seveda o genetskem/biološkem altruizmu, ki je pomemben dejavnih evolucije, in ne o altruizmu v humanem/humanističnem smislu, ki ga običajno razumemo kot osebno samozatajujočo nesebičnost z določenim namenom. Morda bi pa veljalo razmisliti, če se tudi v medosebnih odnosih.morda vseeno pojavlja recipročni altruizem. Morda kot senca človeka kot živalskega bitja?