16. okt. 2014

Napredek je samo v skrbi za ravnotežje

Povsod beremo, pišemo, ugotavljamo - in se strinjamo, da je merilo napredka uspeh, zviševanje BDP, splošna rast, preseganje, dodana vrednost, skratka več, več, več.
V naravi ni tako. Vsa bitja se sicer borijo za obstoj, kot je dokazoval Darwin, in pri tem (z našega stališča) neusmiljeno
žrejo eno drugega, vendar ob tem hkrati izrecno skrbijo za ravnotežje. Ob konstantni količini energije (katerekoli) nobeno zvišanje namreč ni možno brez znižanja na drugem mestu. Če se torej BDP nekje zviša, sa vsekakor mora nekje znižati. Če temu ni tako, ne gre za napako navedene trditve, ampak za napako merjenja - v preprostih besedah, merjenje je izpustilo t.i. "nemerljive" faktorje. V sedanji duhovni in materialni diktaturi Euroatlantske civilizacije sta taka faktorja najbolj pogosto Tretji svet in narava.