30. okt. 2014

Nov poskus definicij

NARAVA
je celota vseh reči, človeku znanih
in neznanih, torej stvari, pojavov, energij, procesov,
in odnosov med vsemi naštetimi rečmi.
In še marsičesa, za kar še ne vemo.

OKOLJE
je tisti fizični del narave,
s katerim človek lahko vzpostavlja odnos.

Naravovarstvo je človekova drža in potreba,
s katero vzpostavlja trajen odnos z ostalimi rečmi v naravi.

Okoljevarstvo so človekove dejavnosti,
s katerimi skuša v svojem okolju
popraviti ali vzpostaviti naravno ravnovesje.