9. nov. 2016

Četrta svetovna vojna

Kaj je svetovna vojna, je sicer težko vprašanje, a očitno nekateri znajo tudi to šteti in nekateri vedo tudi, kaj je svet. Uradno je človeštvo preživelo dve svetovni vojni. Koliko je bila prva morija svetovna, je še največje vprašanje. O drugi je vprašanj glede obsega sicer manj, a vseeno. Skratka, Švica, Avstralija, Sibirija, Indija, Kitajska ... vse te zadeve pač niso na svetu.

Za tretjo svetovno vojno pravijo, da poteka stalno. Vanjo se povezujejo vse vojne po vsem svetu, s stališča zemlje pravzaprav majhni spopadi, kjer se v istem mestu na enem koncu zabava množica turistov, na drugem in tretjem imajo verske slovesnosti te in druge in še tretje religije, na tretjem povsem mirno spijo, na četrtem na veliko poslujejo nad in pod mizo. Ja, v zadnjem zakotju pa padajo bombe in umirajo ljudje, in otroci. Vmes so včasih zidovi, še bolj pogosto sploh ne.

V tej vojni sodeluje množica - tudi mi - ki kupujemo robo iz dežel s strahotno podcenjenostjo vrednosti dela, nebrzdanim izkoriščanjem narave in nesramnim prenašanjem umazanih tehnologij, ki so nekdaj svinjale danes seveda ekološko neoporečne in po protokolih čiste dežele. V tej vojni je vsak, ki se dotakne računalniške tipkovnice in ki mu od časa do časa skoči sporočilo, da je njegovo digitalno orodje oblelo za virusom. Za zdravje in predvsem za varnost mora potem plačati - na legalnem ali nelegalnem trgu. Podrobno nezdravje, ki je v bistvu vojna, se seli na meddržavno raven, kjer si z izmišljanjem groženj kopičimo enormne potrebe po varnosti. Potrebe, ki hudo veliko stanejo in knjigovodsko krepijo gospodarstvo, življenjsko pa jo v temelju uničujejo. Tretja svetovna vojna - in to še najbolj v smislu "svetovna" - pomeni menda tudi, da se ljudje selijo iz klimatsko neprimernih krajev v primernejše. Ali vsaj na videz primernejše. In zanimivo, prav Evropa in Severna Amerika imata očitno najboljšo klimo - prav kontinenta, kjer smo "klimo" pravzaprav očistili na račun narave onih dežel, kamor smo izvozili okoljske stroške.

Četrta svetovna vojna se je menda začela danes. Menda je nekje nekdo zmagal, ki ne bi smel, in ki ne zna delati s svetom. Menda je z napovedjo določenih prijateljstev razočaral vse, ki so se s temi bodočimi prijatelji igrali vojne. Še najbolj pa je razočaral visoko znanost prerokovalcev in njihovega modeliranja. (Se je treba resno vrpašati tudi o kakšnih drugih visokoznanstvenih modeliranjih?) Menda je posegel v kiberprostor tako, da so "nelegalni" hekerji delali zanj proti "legalnim" hekerjem in tako ugasnil najbolj drago vojno ta trenutek. A to je menda tudi vojna. Menda je ta zmagovalec zaradi osebne neuravnovešenosti - ali pa prav zaradi nje - kontradiktorno potegnil v svoj krog prav tiste ljudi, ki so se doslej načrtno ali po sili razmer umikali grobim (a menda legalnim) prijemom hiperbogatih in presitih. Kontrdadiktorno menda toliko bolj, ker sam sebe prepričuje celo, da je bolj bogat, kot se vidi.

Četrta svetovna vojna je pravzaprav hecna. Nihče ne ve, kaj se dogaja.. Oziroma, vsi v bistvu vemo, da se ne dogaja nič. Ali, da se morda res napoveduje, da se dogajanje niča ustavi.

Četrta svetovna vojna je vojna niča proti niču.

---
Ko boste odslej brali novice, bodite pazljivi predvsem na pridevnike. Namreč, čeprav so le pridejani, se z njimi pisci najbolj opredeljujejo/mo. Tako dejansko nihče ne ve, kaj pri vojni pomeni "svetovna", in tudi ne, kaj je "četrta", ki v obravnavanem primeru pač ni števnik, ampak navaden pridevnik, in le zato, da se pisec sam sebi zdi bolj "pameten".