21. sep. 2016

Kemična, pravna in informacijska olimpijada

Saj ni dolgo, kar so naši gimnazijci prav uspešno zastopali Slovenijo na kemijski olimpijadi. Tudi na matematični in biološki ... verjetno obstaja tudi pravna in informacijska.

Zdi se, da postaja tudi olimpijada vse bolj kemična, pravniška in informatičarska.

Športniki, ki se res trudijo za svoj uspeh, so vredni vse pohvale. In večina se, tudi vrhunskih. Večina je povsem navadnih ljudi, ki so po zaključku kariere pravzaprav odmaknjeni nekam na medijsko obrobje, tja, kjer nas je skreči večina. Morda je to celo merilo stalne normalnosti.

Nekateri, ali pa njihovi managerji, ali zdravniki, ali kar zveze in celo države, pa tekmujejo na povsem druge načine. in celo neposredna kuverta nič več ne zaleže. Gre za najmanj trikrožnotekmovanje: naravoslovci, pravniki in informatiki.

Najprej sta na delu kemija in biologija. Torej, zlata medalja je v lasti tistega, ki je zadosti zvit kemik, in tistega fiziologa ali zdravnika, ki zna prepričati telo, da to nič ne reagira na testiranje. Podobno kot VW avtomobili.

Če naravoslovju ne uspe, pristopi pravo. Strogo skrite pogodbe in dovoljenja opravičujejo, da je moje telo lahko boljše od tvojega, torej lahko zmaga. Iz istih ust moraliziram o sosednjem športnem telesu, ki da sicer nima strogo skritih pogodb in dogovorov - a prav zato mi ne more biti konkurenca, ker kdo ve, morda pa so jih skrito skrili. Sum zadostuje.

Ko pravo odneha, nastopijo hekerji, torej najboljši možni informatiki. Razkrijejo kemike, odprejo skrivne pravniške dosjeje, pokažejo na neenačbo z navideznimi neznankami, ki je povsem rešljiva, čeprav vsi jasno trdijo, da ni. Rešljiva je, če bi šlo zares za šport.

Kemiji, ki je nekdaj živela od vojne, torej od pripravljanja bojnih strupov, zdaj kaže, da vse bolj živi od športa. Zdravniki so nekdaj ljudi predvsem zdravili, pravniki pa iskali, kaj je prav. Danes se oboji delajo, da rešujejo račune brez neznank. Informatiki so mlajši in nekdaj niso nič delali, ker jih ni bilo. Zato tudi zmagujejo.
 
Danes se, podobno kot v vojni, vse manj odločitev zgodi na bojišču in vse več v takšnem ali drugačnem laboratoriju. Kemijskem, pravnem ali informacijskem. V bistvu je danes to vojna in ne olimpijada.