17. jul. 2016

Province so povsod

Zahodna družba je oblikovala nekakšno družbeno-upravno hierarhijo, kjer se na najnižji ravni gremo razne vaške in četrtne skupnosti, potem sledijo občine, okraji, kantoni, okrožja, grofije, dežele ali karkoliže. Nekako je pač treba urediti prostor.

A država kot upravna enota nikakor ne spada v to kategorijo. Te se namreč menjajo, preimenujejo, združujejo, razdvajajo ipd. Kar zdrži več kot pol stoletja, je verjetno kakšna konfederacija ali podoben odgovor, ki ne deluje kot država.

Na državo Slovenci veliko damo. Imamo svojo, končno, menda po 1000 letih "okupacije", hkrati jo imamo radi in jo sovražimo, hkrati zaradi njene majhnosti in velikosti, hkrati zaradi težav in lepot, in hkrati zaradi sebe in drugih.

Takšna dvojnost je lahko značilna samo za družbeno-upravne tvorbe, ki niso zadosti naravne, ali če hočemo, človeške. In država ni. Država je vedno nekaj, kar nekdo ustanovi mimo pravil, z revolucijo, z intelektualnim ali kakšnim drugačnim udarom. Ljudem je v bistvu dokaj vseeno, saj je jasno, da bo vsaka država pobirala davke in jih bolj ali manj smotrno razdeljevala ljudem nazaj. Kam jih bo usmerila, pa v demokraciji zahodnega tipa, ko imamo ljudje vpliv zgolj in samo pri volitvah - pa še teh se pri nas nikakor ne moremo navaditi - nimamo ljudje prav nobenega vpliva. Vedno vladajo vladarji. In še celo na volitvah in podobnih dogodkih gre vedno za (medijsko) prevlado mišljenja, kakšno nam je vsiljeno. Če je levo ali desno, napredno ali nazadnjaško - tu niti ne igra nobene vloge. V demokraciji nam razmišljati sploh ni treba.

Samovšečnost ni značilnost niti posameznikov, niti občin (morda so kje kašne izjeme, ampak to so le posamezniki), niti nobenih nižjih enot. Samovšečnost tudi ni značilnost držav, ki so res države. Tega ne potrebujejo, saj so povsem samozadostni. Samovšečnost nekega območja je samo produkt politike tistih držav, ki to niso, ki so v bistvu province, ki morajo same sebe stalno bodriti, da so dobre, uspešne, velike, lepe, ... skratka vse tisto, kar morda dejansko niso. Ampak morajo biti, sicer ni kaj politizirati.

Države vodijo državniki. Državniki so na svetu redki. V bistvu so samo tisti, ki vodijo države. Žal tisti v provincah niti ne vemo, kako to zgleda. Le mislimo, da zgleda tako, kot mislimo.

Opomba: Država ni narod.