12. jul. 2016

Grozeča narava

V času krize in njenega reševanja je zelo privlačno govoriti o grozeči naravi in neobvladljivosti človeka. Družbene strukture na Zahodu skozi prazcepljenosti med naravo narave in naravo človeka omogočajo dober posel in tudi visoke zaslužke. Prav lahko je govoriti o ugotovitvah znanosti, ki po nekaterih modelih napovedujejo zelo klavrn konec edinega planeta, edinega, za katerega zaneslivo vemo, da se na njem razvija in vzdržuje življenje. 

V lepo zlikani obleki in klimatiziranih konferenčnih dvoranah je tudi relativno varno razpravljati o revščini in migracijah celih ljudstev, ne glede na dejstvo, da so konkretni reveži tudi naši sosedje. Nenazadnje, relativno enostavno je politikom na globalni ravni podpisovati različne okoljske sporazume, ki v sistemu demokracije zahodnega tipa očitno ne morejo uspešno seči preko mandatnih obdobij posameznih političnih struj, oziroma preko dobro organiziranega promocijskega stroja.

A treb bo ubrati drugačno pot, lahko bi rekli dialoško odnosnostno. Dvo in večsmerni odnosi so ugotovljeno bistvo ekoloških procesov v ekosistemih. Odnosi so bistvo dogajanja med globalnim Severom in globalnim Jugom. Odnosi, in ne računica, so bistvo politike na globalni ali lokalni ravni, predvsem pa bistvo našega dojemanja sveta. Za dialoški odnos je na vsaki strani potrebna notranja drža, ki je navzven odprta. Podobno deluje narava, v kateri jasno razpoznavamo odprte sisteme. 

Od zunaj prihajajo v odnos jaz‑ti dogajanje v okolici: v sočloveku, v svetu, v bližnjem okolju, v drugih kulturah, v drugih živih bitjih, v prostoru in času. 

Od znotraj navzven stopa v odnos naš razum in odrazi naših čutenj in občutkov, prihaja jasno izražanje idej in iskreno razumsko reševanje po svojih najboljših močeh in znanju. Gre za odnos, ki ga nekatera ljudstva v svetu, tudi nekatere globoko ukoreninjene skupine na podeželju razvitega Zahoda, še zmorejo.