27. maj 2014

Intuicija je vztrajnost

Vztrajnost je nagrada ... je pisalo na pločniku.

Kadar se peljemo s biciklom, dobro vemo, kaj je to vztrajnost. Podobno čutimo, če nas na istem biciklu zanese z ovinka, ali pa, če se ne moremo znebiti te ali one slabe navade, razvade pravzaprav.

V miselnem procesu, pa večinoma bolj v podzavesti, oziroma bolj opazno od zunaj kot od znotraj, poznamo pojav, ki mu zelo splošno rečemo intuicija. Besedo sicer razlagajo slovarji, svoje mesto ima seveda v filozofiji, pa tudi v vsakdanjem življenju. Vsekakor gre za nekaj zelo prvinskega, morda povsem nevronskega in podedovanega še iz časov, ko še nismo bili ljudje. Besedo se povezuje z bitjo, torej osrednjostjo nečesa, a to ne izluščeno sredino, ampak predvsem celovitostjo in jedrnostjo. Pogosto dobi pridevnik gola, kar naj bi pomenilo isto kot prvinska, čista, nerazdeljena, celo neanalizirana, torej taka, kot je, brez našega miselnega vpliva, naravna.

Vendar je vprašanje, če je intuicija res neka naravna danost, neka zmožnost osebe ali morda dana lastnost. Težko bi trdili, da je na primer nagonsko ravnanje pri majhnem otroku intuitivno, da gre torej za nek uvid. Intuicija se namreč razvije in se razvije v različni meri. Razvije se v času in ni podedovana (morda so podedovani nastavki, npr. dovzetnost zanjo, če ni še to privzgojeno ali pogojeno z okoliščinami v času razvoja). Uvid je pravzaprav zelo dobra razlaga in prevod intuicije, saj vsebuje besedni koren vid, ki pa ima v tem primeru tudi izrazito časovno dimenzijo. Vidimo zdaj, videli smo v preteklosti, uvid je morda nastavek vida za prihodnost, ki se zgodi v sedanjem trenutku. Zdi se namreč, da je intuicija posledica mnogih procesov v človeškem življenju, ki jih analitsko ali neanalitsko, zavestno ali nezavedno, celo hote ali nehote, obdelujemo v sebi, zgodi se v prav zdajšnjem trenutku, močno pa vpliva na prihodnost. Nekdo, ki se mu procesi v življenju godijo, in je zanje odprt in dovzeten, v določenem hipu ne more reagirati drugače kot intuitivno. Zdi se, da gre prav za naravno nadaljevanje celovitosti povezav teh procesov. Torej vztrajnost.
 
----
SSKJ: intuícija  -e ž (í) neposredno dojemanje, zaznavanje bistva česa, neodvisno od razumskega razčlenjevanja, navdih: predati, prepustiti se intuiciji; delati, ustvarjati po intuiciji, z intuicijo; obdarjen z intuicijo; ekspr. delo je sad gole intuicije // intuitivnost: imeti intuicijo; razprava priča o veliki avtorjevi intuiciji

Ušeničnikov Filozofski slovar pravi: Intuicija (iz lat. in-tueri, gledati v kaj), spoznanje ne po odmišljanju ali sklepanju, ampak po naravnostnem (umskem) gledanju.