21. okt. 2013

Podatki in informacije 4, in vrednotenje 2

(Kratko nadaljevanje misli v zvezi z Naturo 2000 in nepremičninami 2013)

Zadeva je silno preprosta. Ustanova, ki ima za osnovno poslanstvo zbiranje podatkov (kar vključuje tudi razvoj metodologij zbiranja, strukturiranje, notranjo analitiko in kontrolo kakovosti), ne more čez noč izvesti naloge vrednotenja teh podatkov. Metode vrednotenja so namreč iste zgolj in samo iz zornega kota popolnih laikov, torej tistih, ki ne ločijo podatkov od informacij in ki ne ločijo strokovnega vrednotenja od  široko družbenega, primerjalnega ali celovitega vrednotenja.

http://idejalist.blogspot.com/2013/10/podatki-in-informacije-3-in-vrednotenje.html