2. okt. 2013

Bo potrebno prevrednotiti vrednotenje narave?

Narava je načelno vsa velika vrednota. Njeni posamezni deli so vsak zase neponovljiv pojav. Spoštovanje do narave in vseh njenih delov je eden od ključnih razlogov za varstvo.
Človeštvo je zadnjih stoletjih razvilo tako imenovano pozitivno znanost, ki temelji na podatkih, analizah in ponovljivih eksperimentih. Posebno izrazito je ta pristop viden v naravoslovnih znanostih.
Naravoslovje predstavlja nekakšno znanstveno podlago za varstvo narave, zato se tudi varstvo narave ne more izogniti analitskemu pristopu, kategorizacijam in izračunom. 
Žal dosedanje vrednostne razvrstitve ne pokrivajo narave kot celote, ampak le njene posamezne dele, na primer določeno taksonomsko skupino, organizmov, ali pa veljajo za izbrano območje. Zato povzročajo pogoste spore med privrženci posameznih šol ali varuhi posameznih skupin organizmov. Nezanemarljivi pa so tudi problemi pri primerjavah vrednosti narave na meddržavnem ali medregijskem nivoju.

Bo potrebno prevrednotiti vrednotenje narave?