14. jan. 2016

Biološka čutila

Zakaj človek nima bioloških čutil?

Res čudno. Imamo fizikalne čute - bolje rečeno, čutila, ki zaznavajo spremembe, ki jih obravnava fizika, torej, mraz, pritisk, svetlobo, nekatere živali tudi magnetno polje, elektriko, najbrž še kakšna sevanja ipd., ki so človeku nedosegljiva, in njihovo zaznavanje morda zaradi drugačne razvitosti obrambnih mehanizmov niti niso (več?) potrebni.

Imamo tudi kemijska čutila, tudi tu pravilno: tista čutila, ki zaznavajo dražljaje povzročene po snoveh, ki jih obravnava kemija, torej s področja voha, okusa, pri živalih razna zaznavanja feromonov, koncentracije sladkorjev in drugih hraniv ipd.

Po logiki bi tretja vrsta receptorjev oziroma senzornih organov morala biti biološka. To so, ali bi bila čutila, ki zaznavajo druga živa bitja. Na primer bakterije in viruse - tako patogene kot simbionte? Bi/je lahko kdaj obstajal kakšen tak organ? Ne pride mi na misel. Kje so se izgubili biološki receptorji/senzorji? So morda nekje v teku evolucijskega razvoja odpadli?

Kaj pa, če je življenje samo nekakšno čutilo, s katerim živa bitja zaznavamo drug drugega?

Ali sem lahko uvrstimo senzorne organe s katerimi zaznavamo sočloveka? Je morda biološke senzorje nadomestila etika?