7. nov. 2014

O mahovih


Čeprav gre za majhna bitja, lahko njihov pomen postane odločilen, in čeprav človek mahove že več tisočletij uporablja v vrtnarstvu, kot gorivo in pri čiščenju obsežnih razlitij olj, se šele v zadnjih letih začenjamo zavedati njihove ogroženosti. Nekdanja in sedanja uporaba, na primer v zdravstvu, pri sledenju onesnaženosti in vrtnarstvu, narekujejo pospešeno raziskovanje njihove vloge v ekosistemu: kaj prispevajo, kakšne so njihove potrebe in zakaj ali kje se sploh pojavljajo. Mahovi  v ekosistemu izvrstno služijo kot pokazatelji poškodovanosti ekosistema. V mahovnih blazinicah se na primer koncentrirajo težke kovine in lahko služijo kot zgodnje svarilo visoke vsebnosti. Vodni mahovi v presajevalnih metodah služijo oceni stanja vodotokov.

Slovenija se zaradi svoje lege v dobro raziskanih Alpah uvršča med predele s solidnim splošnim znanjem o mahovih, je pa jasno, da apnenčasta podlaga za sabo potegne nekaj posebnosti, ki niso dobro obdelane. Za slovensko strokovno in splošno javnost (z izjemo redkih posameznikov) ter izobraževalni sistem je značilno dokaj nizko poznavanje razširjenosti posamenih taksonov in izredno nizka ozaveščenost, kaj mahovi sploh so. Celo o tem malo vemo, da mahovi sploh so.

Ekologija mahov obstaja odkar ljudje opazujejo mahove in jih zanimajo njihove rastne zahteve. Vseeno pa je ekologija mahov kot znanost, mlado področje. Redke dosežke na tem področju so v preteklih letih dosegli strokovnjaki, večinoma taksonomi, ki so ekološka opazovanja opisali ob opisovanju mahovnih vrst, ali splošni rastlinski ekologi, ki so pri svojih študijah naleteli na mahove. Prav v zadnjih letih pa kot posledica mednarodnega zanimanja za raznolikost drobnih rastlin na našem planetu nastali rdeči seznami orgoženih vrst, pojavili pa so se, sicer dokaj skromno, tudi na seznamih direktiv Evropske unije.

Kljub nekoliko povečani pozornosti do lističnjakov in jetrenjakov, pa še vedno vemo zelo malo o vlogi mahov v ekosistemu. Še posebno malo imamo znanja o vlogi posamezne vrste. Objavljene informacije so raztreseno po različni literaturi, pogosto neopazno vključene v študije, ki primarno obravnavajo višje rastline.

Vsi ti dejavniki in že drugi opravičujejo povečanje raziskav na tem področju.