6. dec. 2014

Pregovorna inovativnost

Nekdaj je za Slovence veljala pregovorna pridnost in marljivost. Če je bilo to res, je vprašljivo, saj je uporabljen pojem precej relativen, človek pa ga zelo rad uporablja po svoji presoji in v primerjavi s skupinami ljudi, ki si jih sam izbira.
Danes se v medijih vsak dan pojavlja nova usmeritev. Inovativnost, start-upi, prodornost, izvrstne zamisli. Začnejo se že v mladih letih, najpogosteje v srednji šoli ali še prej. Se tudi tu morda primerjamo z napačno skupino narodov? Ali še huje: Se sploh primerjamo?

Res je hudo, če ne veš, da ne veš.

http://idejalist.blogspot.com/2014/04/sirotisnica-start-up-ov.html
http://idejalist.blogspot.com/2014/09/induktivno-in-deduktivno-znanje.html