3. jun. 2013

Zdravo telo v zdravem okolju

Zdrav duh v zdravem telesu, 
zdravo telo v zdravem okolju.

Čeprav se naravovarstvena in okoljska etika ukvarja s precej bolj zahtevnimi vsebinami kot s reklom „pometaj pred svojim pragom”, je verjetno najboljši način za dvig zavesti o okolju in naravi prav opozarjanje na zdravo okolje. Ljudje si želimo biti zdravi.
Tudi moralno smo zavezani k promociji zdravja. Nadalje, zdravje lahko obravnavamo znanstveno: na primer, kolikšna količina neke snovi v vodi je nevarna zdravju. Ob sumu, da se v nekem procesu – v tovarni, kmetijstvu, tragovini ali medicini – v okolje sproščajo strupene snovi, takoj sprožimo alarm, ki dvigne pozornost celotne javnosti: potrošnikov, zakonodajnih organov, vodstva podjetij. 
Zdravje namreč ni le stvar biologije človekovega telesa, ampak tudi njegove okolice: kar je zunaj, lahko pride noter. Zato je zdravo okolje enako pomembno kot zdravo telo. V bolnem okolju je težko živeti zdravo. Za zdravo telo in za zdravo okolje pa je potreben zdrav duh.