12. jun. 2013

Pisci in bralci - in besede, ki ostanejo

Dandanes se ogromno piše. Kupi natiskanega gradiva, množice digitalnih skupin črk in besed. Od znanosti do umetnosti, od kvant do norčevanja, od globokoumja do sofisticioniranosti, od laži do resnic, od utrinkov do dolgovezij, od osrediščenja do razpredenosti, od vzvišenosti do mistike, od načrtnosti do intuicije, ...
vse v prepletu mreže življenja navzven in navznoter.
Vsaka beseda stopa v svet bralcev skozi sosednje besede, skozi sosednje stavke, celo skozi prazen prostor med črkami in besedami in stavki. Vstopa in tam ostane na voljo za ponovno vstopanje.
Vsak pisec je odgovoren za svoje bralce. In vsak pisec je odgovoren za svoje besede, ker niso besede, ampak so same na sebi odgovor.