14. jan. 2015

Denis Noble


Ključna tema raziskav britanskega sistemskega biologa Denisa Nobla je povezanost in medsebjni vplivi različnih ravni življenjske organizacije, od mikrobiološkega dogajanja znotraj celice in membran, potem nivoja delovanja celice, preko organov do organizmov. Spogleduje se tudi z ekologijo, torej povezanostjo živih bitij in vrst v ekosistem.
Njegov holizem je tesno vpet v empirično znanost o življenju in je daleč od kakršnegakoli kreacionizma, vendar v nasprotju s kolegom Richardom Dawkinsom poudarja večsmerno delovanje, torej ne le od Dawkinskonovega sebičnega gena na fenotip, ampak tudi obratno.

Več na strani NOEMIS, v zavihku pod gumbom "zapisi".