11. jan. 2017

Fevdalistični samoterorizem

Kot vemo, je fevdalizem bolj ali manj propadel. Današnji graščaki širom po svetu skušajo preživeti s poslovanjem, ki se ničkaj ne razlikuje od poslovanja povprečnega ekonomista. No, nekateri živijo tudi od rent.

Bi si lahko predstavljali, kako je bilo nekdaj varovati status fevdalca? Je bilo možno na miren način do nadrejenih (kralja, cesarja, papeža ...) ali do podrejenih - dodeljenih posestev s kmeti, hubami in ostalo pritiklinčšino? Je ohranjal status, če ni stalno kupčeval z nadrejenimi: za denar, posestva, naravne dobrine, celo za hčere in sinove? Je lahko fevdalec vladal, če ni imel primerne garde s sodobnim orožjem, če se ni ogradil na varno vrh skalnatega hriba ali notranjščino rečnega meandra? Če drugače ne, si je zgradil nasipe in jarke v zvezdastem slogu Palmanove. Vsekakor je potreboval ograje.

Je danes kaj drugače? Le trdnjave so menda precej večje, predvsem po številu prebivalcev in nekakšni samoizmerjeni ekonomski moči, ki ni veliko drugega kot trgovalna vrednost brez dejanske osnove. Navadni posamezniki iz le malo drugačne kulture jo - trdnjavo pol milijarde ljudi ali nekajtisočglavo mestece - v trenutku spravijo v hud nihanj, celo v minus.

Bo sedanja družba zahodnega tipa res šla po isti poti kot že vse dosedanje družbeno-ekonomske ureditve?