4. dec. 2016

Lahko

Ena od besed, ki zadnjih nekaj let zastruplja človeško misel, je beseda lahko. Za katero besedno vrsto pravzaprav gre, bi morali povedati slavisti, a se zdi, da se ji izogibajo. Namreč ni pridevnik, kot zgleda na videz, nekako noče biti pomožni (modalni) glagol, ni pa tudi kar običajen prislov. Seveda, odvisno od okoliškega besedila, torej kon-teksta.

Odvisnost od konteksta je sicer tudi vsebinska, a vse pogosteje se uporablja kot izogibovalnica. To je "nova" besedna vrsta, v katero se uvrščajo tudi besede in zveze kot na primer verjetno, najbrž, zdi se, bržkone, nenazadnje, domnevno, dozdevno, ... Z njimi se pisec skuša izogniti odgovornosti za določene trditve.

Izogibovalnica "lahko" pa ima v javnosti še hujše posledice zato, saj običajno ne označuje nečesa za nazaj, kot ostale besede te nove vrste, ampak nekaj za naprej. Poleg tega, da je izogibovalnica, je še pogojnica. Skratka, lahko se mi nekaj zgodi, če...

Na primer zavarovalnice nas neneho strašijo, da se lahko poškodujemo, zato se je treba zavarovati. Zunanji skrbniki zdravja nas ne svarijo le, da se je za ohranjanje zdravja treba primerno gibati, uživati neoporečno hrano ipd, ampak tudi, katera zdravila ali pripravke je treba kupiti, ker sicer se nam lahko zgodijo nepredvidene bolezni. Dimnikar nas bo opozori, da je treba dimnik - proti plačilu - obvezno pregledati, ker sicer se nam lahko vžge. Politiki nas pozivajo, da moramo voliti to-in-to stranko, saj se nam v nasprotnem primeru lahko zgodi politični prevrat z nepredvidljivimi posledicami. Okoljski zanesenjaki nas prepričujejo, da je treba neke izpuste nujno zmanjšati, ker bo sicer to lahko škodvalo našemu zdravju in stanju narave okrog nas, vsekakor pa je treba zmanjšati izumiranje vrst, sicer je lahko kmalu konec sveta.

Kaj vsebujejo vsi in vsak posamezen lahko v prejšnjem odstavku, si gotovo vsak lahko predstavlja. Primerov pa bi se iz vsakdanjega življenja našlo še več, in marsikateri bo lahko absurden.

Beseda lahko je postala grozilka.