29. nov. 2016

Nepopolnost

Napredek je v tenziji ...... med neizogibno nepopolnostjo in idealizmom, ampak ...

Zdi se, da nepopolnost ni le neizogibnost, ki bi jo opazili v naravi ali bi se samodejno pojavljala v družbi. Zdi se, da je nepopolnost vse pogosteje tudi popustljivo namerna, in kar je še huje, na namerno nepopolnost tako hitro pozabimo, da se nam zdi naravna. Tako se krog zaključi, kjer se je začel, mi pa ne napredujemo, ker ne povzročamo tenzije.