20. sep. 2016

Angleščina v mladosti

Vsem je bolj ali manj jasno, da se v mladosti človek bistveno lažje uči, kot kasneje. Oziroma, da mu znanje hitreje in bolj trajno ostane v glavi. Seveda bodo oporekali nekateri, ki za visoke denarje delajo tretjo, četrto in še kakšno univerzo, predvsem pa oni, ki od njih živijo.

Posebno jezika se človek silno hitro nauči v rosnih letih. Pomislimo samo na materinščino. Se sploh kdo spomni, da se je je učil? Pravzaprav bi se morali vprašati, zakaj vzorca učenja domačega jezika v šolskih sistemih nismo že davno prenesli tudi na učenje kakšnega tujega. Bilo bi gotovo zelo učinkovito.

No, zmagovalna kombinacija zadnjih nekaj let je, da se otroci v vse bolj rani mladosti srečajo s t.i. angleščino. Seveda že po medijih - je kar nujno, da nekaj besed razume, sicer se niti poštenih računalniških igric ne more iti. In ker bi šolstvo (upravičeno) rado igričarstvo preusmerilo v nekoliko bolj resne teme, tišči z "učenjem" t.i. angleščine v kar se da nizke razrede osnovne šole. Ja, res, tu smo že skoraj povsem na vzporednici materinščni, še posebej v tistih krajih, kjer otroci do šole ksreči še govorijo narečja, torej edine prave materinščine. (No, odnos med narečji in pogovorno slovenščino bomo obravnavali kdaj drugič. Bi bilo zelo ptorebno.)

Glede angleščine v prvem ali drugem razredu OŠ nič narobe. Nič ne škoduje, upajmo.

Obstaja pa eno veliko vprašanje, ki se ob rokohitrskih rešitvah vedno mota po glavi: KDO bo učil, predvsem pa KAKO bo učil. Namreč, kadrov, ki bi obvladali otroški "fluent english" ne vidim, sploh pa ne vidim nobene univerze, ki bi pri nas take tipe izobraževala. Logika bi bila, da reformo v šolstvu začnemo z reformo učiteljev - in ne obratno: reformiramo učence, učitelji pa se pač sproti nekaj priučijo. Če ne uspe, pa jih še enkrat reformiramo, ali dvakrat.

Torej ključno vprašanje je - ne le glede angleščine, ampak vsake šolske revolucije:
Ali imamo primerne ljudi, ki bodo angleškijezik (ali katerikoli drug jezik ali predmet) sposobni v vsej njegovi izrazni moči, lepoti in sočnosti prenesti v otroške duše, in jih s tem tudi toliko obogatili, da bodo spoštovali materinščino in vse druge jezike?