22. sep. 2015

Daj, uzakoniva samovoljo!

Meja med pravom in moralo še zdaleč ni nejasna. Prav nasprotno, povsem jasno je: morala je notranja drža, pravo je del zunanje družbene ureditve. Oboje lahko kršimo ali spoštujemo.

Ob nedavnem koncu preteklih časov, ko je ljudem menda še nekaj pomenil red in pravilno delovanje, ki je temeljilo na pravu oziroma zakonodaji, se je - zaradi obupa, ker so ti isti ljudje dejansko vse manj spoštovali predpise in zapovedi - oblikoval zanimiv povzetek celotenega stanja v enem samem stavku: Sprejeti bi morali zakon z enim samim členom, v katerem bi pisalo: "Odslej spoštujemo vse zakone."

Zdelo se je najbolje možno inteligentno, celo modro. A človekova inteligenca stalno napreduje.

Že večkrat je bilo ugotovoljeno, da zakonodaja in predpisi in zapovedi sploh ne veljajo takrat, ko bi jih rabili, ampak večinoma le takrat, ko samo nekje ležijo. Zato je pravo v evropskih deželah, ki se ima za naslednika slavnega rimskega prava, že nadomeščeno s prevladujočo pravno prakso, ključne zadeve urejamo z intervencijami, delavni ljudje (ne delovni, delavni) vse bolj opažajo, da so neprestano nastajajoči predpisi v bistvu pisani na kožo skritemu spodbujanju nekonkurenčnosti, navidezna zapletenost posameznih predpisov z množico sklicov na menjajoče se člene stalno spreminjajočih se zakonov se izkaže za prebrisane zaprte kroge, ki ti onemogočajo ustrezen pristop do pravice, največji uspehi sodstva so poravnave, pri katerih privarčujemo enormne količine denarja, ključna reči pri pravnih izrekih so precizna proceduralna dikcija, zmago pravice ne glede na dejanja in celo ne glede na proceduro zagotavlja pretežno spretnost in moč zagovornika.... In še mnogo je tega.

Rešitev za pravo sedanje Evrope in po njej zgledujočih si sistemov je samo ena. Zakon z enim samim členom, v katerem bi formalno združili dejansko moralno stanje in dejansko pravno stanje prevladujoče družbe. Besedilo člena bi se glasilo:

"Vse, kar kdo v pravnem sistemu naredi samovoljno, je zakonito."

Morda bi nam takšen cinični absurd, ki ni nič drugačen od zgoraj navedenega glede spoštovanja vseh zakonov, odprl začetek povsem nove dobe.